Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Hallandsåsen Fastigheter

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och aktier, utföra konsulttjänster inom ekonomi och fastighetsområdet och annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Konsulttjänster
Org.nr: 556605-0802
Företagsform: Aktiebolag