Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Komom AB

"Bolaget skall bedriva: konsultverksamhet inom bokföring och redovisning samt därmed förenlig verksamhet samt konsult- och byggverksamhet inom butiksetableringar och inredningar, till- och ombyggnationer samt renoveringar av fastigheter och byggnationer samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Bygg - Fastigheter - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556600-6077
Företagsform: Aktiebolag