Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

GT Ventilation i Sydost AB

"Bolaget skall bedriva försäljning och reparationer av ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556600-4635
Företagsform: Aktiebolag