Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Norrlands Ventilation Sanering & Förvaltning AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet genom restvärdessanering, brand, klotter, fukt och mögel samt äga och förvalta värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Klotter - Ventilation
Org.nr: 556600-4304
Företagsform: Aktiebolag