Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Klotter i Luleå

Norrlands Ventilation Sanering & Förvaltning AB
Org.nr: 556600-4304
Bolaget ska bedriva verksamhet genom restvärdessanering, brand, klotter, fukt och mögel samt äga och förvalta värdepapper.