Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Prevecon Brand & Riskkonsult AB

"Bolaget skall verka som rådgivande ingejörer i brandskydd- och riskhanteringsfrågor samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 556598-9794
Företagsform: Aktiebolag