Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hushållsservice i Kalmar AB

"Bolaget skall bedriva vitvaruservice ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Reparationer - Vitvaruservice
Org.nr: 556583-3026
Företagsform: Aktiebolag