Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svenska Inneväder AB

"Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och aktier i dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva fastighetsinstallationer avseende kyla, ventilation, el och VVS och försäljning av tillhörande material och förvalta och driva handel med värdepapper och bedriva fotograferingstjänster och ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556579-7734
Företagsform: Aktiebolag