Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagarum AB

"Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556571-4895
Företagsform: Aktiebolag