Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lennart Nilsson & Partners AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsulterande verksamhet inom affärs-, fastighets-, organisationsutveckling, marknadsföring samt utföra nybyggnation, om- och tillbyggnad, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka handel med fast och lös egendom, huvudsakligen kontorsinventarier och därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget utföra mark- och trädgårdsarbeten samt maskinuthyrning. Bolaget ska också äga och förvalta värde- papper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Marknadsföring - Nybyggnation
Org.nr: 556544-8122
Företagsform: Aktiebolag