Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mälarregion Culture & Media Center 2 MC AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom media och kultur i form av rådgivning, produktion, utbildning och härmed förenlig verksamhet samt i samband härmed köpa, förvalta och sälja immateriella och materiella tillgångar."
Finns i branscher på Wedoo: MC - Rådgivning
Org.nr: 556541-0965
Företagsform: Aktiebolag