Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MC i Ekerö

Automed Scandinavia i Ekerö AB
Org.nr: 556662-7435
Bolaget skall importera och exportera samt sälja och marknadsföra produkter som förbättrar arbetsmiljö, komfort och säkerhet för fordons och kontorsmiljöer till privatpersoner och företag såsom sittdynor, svankstöd, prod ...
H-con AB
Org.nr: 556608-2029
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och andra finansiella instrument, konsultationer och utbildning inom energibranschen, utbilda i användande av IT-stöd, hjälpa mindre bolag med deras IT-struktur, bedriva budve ...
Mälarregion Culture & Media Center 2 MC AB
Org.nr: 556541-0965
Bolaget skall bedriva verksamhet inom media och kultur i form av rådgivning, produktion, utbildning och härmed förenlig verksamhet samt i samband härmed köpa, förvalta och sälja immateriella och materiella tillgångar.
Rush Scooters AB
Org.nr: 556646-0597
Bolaget skall importera och marknadsföra fordon, företrädesvis mopeder, samt utveckla egna och kunders varumärken ävensom idka därmed förenlig verksamhet.