Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmekällan i Göteborg AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultationer, projektledning, försäljning, installation och service av energiprodukter för uppvärmningssystem såsom värmepumpar och solfångare samt el- och VVS-material för konsument och industri inom el- energi- och vitvarubranschen samt projektledningn och service av styr- och reglerteknik för industrimaskiner och konsument. Bolaget skall också idka export och import av energiprodukter såsom värmepumpar samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556530-1552
Företagsform: Aktiebolag