Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Börjessons Sotning & Ventilation AB

"Bolaget skall driva skorstensfejarrörelse samt konsultverksamhet och agenturverksamhet för teknisk utrustning inom området ventilations- och fastighetsservice jämte därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper. Bolaget skall vidare bedriva projek tering, montering, byggnation och injustering ventilationssystem jämte därmed förenlig verksamhet samt försäljning av ventilationsprodukter."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556480-3434
Företagsform: Aktiebolag