Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JB Recycling AB

"Bolaget skall bedriva återvinning av bilar, handel med bildelar, handel med metaller, handel med värdepapper, uthyrning av och handel med verktyg och maskiner inom bilbranschen, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte bedriva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag och kreditaktiebolag."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bildelar - Fastigheter - Reservdelar - Verktyg
Org.nr: 556477-6044
Företagsform: Aktiebolag