Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kagger Information AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områena för information, public relations, reklam och marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 556476-4057
Företagsform: Aktiebolag