Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Otera Ratel AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att- själv eller genom dotterbolag- leverera, konstruera och bygga kraftledningar, kraftverk, transformationer, ställverk, distributions- anläggningar, antenn- och belysningsanläggnigar samt att i anslutning därtill utföra konsult- och montagearbeten och uthyrning, kabelsökning samt reparationer och underhåll av ström- kablar, ävensom att bedriva med förestående verksamhetsgrenar förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Elektriker - Konsult - Ställverk - Underhåll
Org.nr: 556472-1164
Företagsform: Aktiebolag