Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JK Marknadsteknik AB

"Bolaget skall bedriva marknadsföring samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556471-9234
Företagsform: Aktiebolag