Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wanted & Reward Press AB

"Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tidskriftsförlags- verksamhet, tidningsutgivning, annonsförsäljning, PR- och informationsförmedling via TV och övrig media. Annonsbyrå- verksamhet, projektledning, utbildning, marknadsföring i alla dess former inklusive event-marketing. Designa, producera och marknadsföra kläder och produkter avsedda för reklam o give-aways samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Kläder - Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 556453-4898
Företagsform: Aktiebolag