Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Gunnebo AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt erbjuda säkerhetslösningar inom områden som förvaring, kontanthantering, tillträdeskontroll, intrångs-, inbrotts-, stöld- och brandskydd samt att driva annan därmed förenlig verk samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 556438-2629
Företagsform: Aktiebolag