Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BRANDSANERING Väst AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga trav- och avelshästar med försäljning, städning och brandsanering samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandsanering - Jordbruk - Rengöring av byggnader
Org.nr: 556431-9811
Företagsform: Aktiebolag