Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lillöhus AB

"Bolaget skall bedriva djurhållning och växtodling, förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 556414-0696
Företagsform: Aktiebolag