Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smögen Hus AB

"Bolaget skall bedriva handel med trävaror, frukt, grönsaker samt kosmetika, konsultverksamhet med inriktning på marknadsföring och marknadsundersökningar för export och import av industri och konsumtionsvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt äga, bygga och sälja fast egendom samt förvalta värdepapper. Och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Marknadsföring - Marknadsundersökningar
Org.nr: 556377-2788
Företagsform: Aktiebolag