Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Dialog för framtiden i Boden AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet som innebär coaching, workshopsledare, ledarskap, teamutveckling, styrelsearbete och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Coaching - Konsult
Org.nr: 556342-5981
Företagsform: Aktiebolag