Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sjobuse AB

"Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom och att, företrädesvis inom de under a)-d) nedan angivna branscherna, bedriva handel med fast och lös egendom: a) Marin verksamhet i form av utbildning, tillbehörsförsäljning, båtförsäljning, prototypframtagning, charter, uthyrning, leasing, eventverksamhet, transport, förvaltning och service, b) Bedriva konsultverksamhet och verksamhet inom ekonomi, utbildning och juridik, c) Handel med värdepapper, d) Äga och förvalta fast och lös egenom och att företrädesvis inom de a)-d) angivna branscherna bedriva handel med fast och lös egendom, e) Bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Juridik - Transport
Org.nr: 556334-0867
Företagsform: Aktiebolag