Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Henningsbergs Gård AB

"Bolaget skall bedriva växtodling, djurskötsel, maskinstationsverksamhet, skogsbruk och handel med jordbruksprodukter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 556295-1300
Företagsform: Aktiebolag