Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hönnedals Lantbruks AB

"Bolaget skall bedriva lantbruk, handel med jordbruksvaror och förnödenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Jordbruk
Org.nr: 556290-7492
Företagsform: Aktiebolag