Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Elomek Försäljnings AB

"Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektroniska produkter, huvudsakligen elektromagneter för brandskydd ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Brandskydd
Org.nr: 556243-7060
Företagsform: Aktiebolag