Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Hässelby

Elomek Försäljnings AB
Org.nr: 556243-7060
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektroniska produkter, huvudsakligen elektromagneter för brandskydd ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HPSS Teknik AB
Org.nr: 556640-1351
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektroniska produkter, huvudsakligen elektromagneter för brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.