Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fläkt Woods AB

"Bolaget ska för egen eller annans räkning tillverka och försälja apparater och anläggningar för uppvärmning, värmeåtervinning, kylning och ventilation samt idka konsulterande verksamhet i samband härmed. Förvärva och förvalta aktier och andelar i annat svenskt eller utländskt företag, samt driva annan med förestå- ende verksamhetsgrenar förenlig rörelse."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556239-2463
Företagsform: Aktiebolag