Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fläkt-Teknik AB

"Bolaget ska hyra ut, sälja och tillhandahålla apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, rening, vattenförsörjning och sanitära ändamål, entreprenadverksamhet inom fastighetsområdet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Belysning - Konsult - Ventilation
Org.nr: 556214-9533
Företagsform: Aktiebolag