Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Skövde

BBR Skövde AB
Org.nr: 556855-6970
Bolaget skall idka försäljning, installation, service inom VVS, ventilation samt bygg och därmed förenlig verksamhet.
Billingens Hushållsservice AB
Org.nr: 556569-4022
Bolaget skall utföra service och försäljning av reservdelar och tillbehör till hushållsmaskiner, tvätt- och städ-utrustning och ventilation samt idka därmed förenlig verksamhet.
ENERGITEKNIK, Ingenjörsfirma Kuno Ekdahl AB
Org.nr: 556793-2305
Bolaget ska utföra energideklarationer av byggnader, OVK- funktionskontroll, projektering inom värme och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Fläkt-Teknik AB
Org.nr: 556214-9533
Bolaget ska hyra ut, sälja och tillhandahålla apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, rening, vattenförsörjning och sanitära ändamål, entreprenadverksamhet inom fastighetsområde ...
KIM Service HB
Org.nr: 969647-4478
Ventilation, plåtslager och reparationer.
Klimatgruppen i Skaraborg AB
Org.nr: 556679-4946
Bolaget ska bedriva installation och konsulttjänser inom värmeåtervinning och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
KVV Skaraborg AB
Org.nr: 556536-7132
Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation reparation, service av el, ventilation, VVS samt kyl och värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning av fastigheter.
Lorentzons Styr AB
Org.nr: 556855-5097
Bolaget skall driva installationsverksamhet med styr- och övervakningssystem för värme och ventilation, äga och förvalta fastigheter och marknadsnoterade värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Skövde Ventilation AB
Org.nr: 556879-6154
Bolaget ska bedriva tillverkning av ventilationskanaler och därmed förenlig verksamhet.
SVTF i Skövde AB
Org.nr: 556680-4364
Bolaget skall bedriva försäljning av pellets, syssla med installationer för värme och ventilation samt administrativa tjänster, bedriva uthyrning av lokaler, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Thuressons Ventilation AB
Org.nr: 556313-1092
Bolaget skall bedriva försäljnings- och installationsverksamhet av ventilations- och luftbehandlingsanläggningar i bostads- och industrifastigheter och därmed förenlig verksamhet.