Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LISU Lås och Larmsystem AB

"Aktiebolaget ska bedriva försäljning, service, installation, tillverkning och konstruktion av teletekniska anläggningar, låssmedsverksamhet och larmsystem, äga och förvalta fastigheter samt han med värdepapper samt även idka annan därmed förenlig verksamhet"
Finns i branscher på Wedoo: Elektriker - Fastigheter - Lås
Org.nr: 556199-4434
Företagsform: Aktiebolag