Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lås i Norrköping

Aktiebolaget Nyckelkedjan
Org.nr: 556172-3593
Bolaget verksamhet skall vara : bedriva tillverkning, montering och försäljning av lås, passersystem och larmanläggningar, handla med värdepapper, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenli ...
LISU Lås och Larmsystem AB
Org.nr: 556199-4434
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, service, installation, tillverkning och konstruktion av teletekniska anläggningar, låssmedsverksamhet och larmsystem, äga och förvalta fastigheter samt han med värdepapper samt även ...
Lås & Nycklar i Norrköping AB
Org.nr: 556482-8704
Bolaget skall bedriva försäljning och montering av lås, galler, nycklar, installation av larm och därmed förenlig verksamhet.
TSE Trygg Säker Entreprenad AB
Org.nr: 556865-6556
Bolaget ska bedriva försäljning och montering av säkerhetsdörrar och lås samt därmed förenlig verksamhet.