Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peab Grundläggning AB

"Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, såsom pålningsarbeten, grundförstärkning och shaktningsarbeten, tillverkning och fösäljning av betong och betongpålar, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, ande lar och övriga värdepapper samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556154-7364
Företagsform: Aktiebolag