Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Altum Invest AB

"Bolaget skall bedriva konsultation, utveckling och försäljning av elektronisk och mekanisk utrustning, bedriva handel med fast och lös egendom företrädesvis fastigheter respektive aktier samt idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556132-0010
Företagsform: Aktiebolag