Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Södra Puts AB

"Föremål för bolagets verksamhet är att idka fasadrenoveringar samt konsultarbeten dito, nybyggnation, ROT-arbeten och kompletta renoveringsarbeten av fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Nybyggnation
Org.nr: 556112-2010
Företagsform: Aktiebolag