Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jenniki Distribution AB

"Bolaget skall bedriva tryckeri- och distributionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution
Org.nr: 556071-6366
Företagsform: Aktiebolag