Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Eskilstuna Begravningsbyrå AB

"Bolaget skall bedriva begravningsbyrå, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Begravningsbyrå
Org.nr: 556061-6681
Företagsform: Aktiebolag