Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Begravningsbyrå i Eskilstuna

Eskilstuna Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556061-6681
Bolaget skall bedriva begravningsbyrå, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Westlings Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556938-9363
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva begravningsbyrå och därmed förenlig verksamhet.