Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sölvesborgs Energi och Vatten AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera fjärrvärme eller annan energi, att bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp och infrastruktur för bredband samt mark- och anläggningsentreprenad."
Finns i branscher på Wedoo: Avlopp - Reningsverk
Org.nr: 556055-8677
Företagsform: Aktiebolag