Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Reningsverk i Sölvesborg

BD Bromölla AB
Org.nr: 556813-0727
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva service av minireningsverk, byggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Sölvesborgs Energi och Vatten AB
Org.nr: 556055-8677
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera fjärrvärme eller annan energi, att bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp och infrastruktur för bredband samt mark- och anläg ...