Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Ericsbergs Säteri

"Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksrörelse, rid-och besöksverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt bedriva kraftverksrörelse och kapitalförvaltning ävensom därmed förenlig verksamhet. Bolaget har därjämte till föremål för sin verksamhet att på av bolaget arrenderade och förvaltade, till Ericsbergs Fideikommiss AB hörande fastigheter inom Katrineholms kommun, driva jordbruks- skogsbruks- och fastighetsförvaltningsrörelse jämte därmed förenlig rörelse. I fastighetsförvaltningsrörelsen ingår vård och underhåll av Ericsbergs slott med tillhörande parkanläggning och trädgård."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kapitalförvaltning - Odlare - Snickare - Underhåll
Org.nr: 556051-9240
Företagsform: Aktiebolag