Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mattssons Pälsvaruaffär AB

"Bolaget skall idka handels- och fabriksrörelse inom pälsvarubranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Pälsaffärer
Org.nr: 556039-7019
Företagsform: Aktiebolag