Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pälsaffärer i Malmö

Mattssons Pälsvaruaffär AB
Org.nr: 556039-7019
Bolaget skall idka handels- och fabriksrörelse inom pälsvarubranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.