Wedoo logo
Wedoo logo

Barnomsorg i Uppsala

Uppsala Montessori AB
Djäknegatan 29, 754 25 Uppsala
Tel: 018-241290
Diamantens Förskola AB
Eksoppsvägen 1, 756 46 Uppsala
Tel: 018-304093
Pillan & Tillans Förskola AB
Funbo 18 Bärby Berggården, 755 97 Uppsala
Tel: 018-640563
Föräldraföreningen Kasper ek för
Västgötaresan 75, 757 54 Uppsala
Tel: 018-421880
Barnbiten EF
Tiundagatan 41, 752 30 Uppsala
Tel: 018-546768
Glinet EF
Stabby Backe 2, 752 30 Uppsala
Tel: 018-559492
Föräldraföreningen Nyponet EF
Kvarnbo, 752 63 Uppsala
Tel: 018-463140
Föräldraföreningen Yrsa EF
Sköldmövägen 12-16, 754 40 Uppsala
Tel: 018-323101
Föräldrakooperativet Början Ek. för.
Börje Gränby 113, 755 92 Uppsala
Tel: 018-369460
I ur och skur - fler.fam. Norby EF
Granitvägen 6 B, 752 43 Uppsala
C Företaget Barnomsorg Bull EF
Börjegatan 11, 753 13 Uppsala
Tel: 018-511711
C Företaget Barnomsorg Bill EF
Börjegatan 11, 753 13 Uppsala
Tel: 018-511711
Svartbäckens Familjedaghem EF
Auroragatan 19, 753 34 Uppsala
Tel: 018-243300
Föräldrakooperativet Kåbo ek. för.
Banérgatan 1 A, 752 37 Uppsala
Tel: 018-508217
Föräldrakooperativet Ekoxen EF
Knivsbrunna 35, 755 98 Uppsala
Tel: 073-5360068
DBVL Djungelvrål ek. för.
Bergsbrunna Villaväg 62b, 757 56 Uppsala
Eden (Gränby) Familjenätverk ek. för.
Körvelgatan 25c, 754 48 Uppsala
Tel: 018-261169
Kackerlackans dagis EF
Ynglingagatan 23, 753 34 Uppsala
Tel: 018-144221
Nanny by Day, EF
Kålrotsgatan 6, 754 49 Uppsala
Tel: 018-429443
Busungar i Uppsala EF
Myskdalen 58, 755 97 Uppsala
Tel: 070-9247121