Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Mariefred

B for Jo KB
Org.nr: 969715-8765
Lokalvård. Försäljning av städ- och hygienprodukter. Massage, zonterapi samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även omfatta landsbygdsutveckling, turism, utbildning samt konsultation inom ovanstående område.