Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Lund

Bertil Ingvarsson & Co AB
Org.nr: 556403-2505
BOlaget skall idka försäljning av naturmedel, utföra fotvård och zonterapi, idka handel med spannmål och grönsaker, samt utföra lasbilstransporter, äga och förvalta fast och lös egenom, ävensom idka annan därmed förenlig ...