Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Linköping

HB Mazolin, för personlig hälsa och utveckling
Org.nr: 969618-0620
Friskvård genom tillhandahållande av zonterapi och massage samt personlig utveckling genom konsultativ verksamhet och handledning.
Morgondagen AB
Org.nr: 556698-3283
Bolaget skall skapa en bättre morgondag för organisationer och enskilda personer. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bl.a. jämställdhet och mångfald, organisationsutveckling och kompetensutveckling. Företaget s ...
WILTAG AB
Org.nr: 556282-0026
Bolagets verksamhet skall bestå av handel med import och export av verkstadsprodukter samt handel med värdepapper, fastigheter och förmedlingsverksamhet, kursverksamhet, modellagentur, underhåll och reparation av militär ...