Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Zonterapi i Järpen

Enckes affärs AB
Org.nr: 556674-3091
Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse, servering och biluthyrningsrörelse, verka som spelombud, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva hälsovård såsom zonterapi och därmed förenlig verksamhet.